วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เปิดรับสมัคร ระบบออนไลน์ ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1/2564 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 3 ปีการศึกษา 2562

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

15

9

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

 12

 

3

ช่างกระจกมุ้งลวดอลูมิเนียม

15

เต็ม

 

4

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

15 

 เต็ม   

 

5

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

4

 

 6

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

เต็ม 

 

7

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

 17  

 

8

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างสื่อสิ่งพิมพ์
และงานนำเสนอ

20

เต็ม

 

9

การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต

20

เต็ม 

 

10

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

11

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

12

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม

 

13

เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
ด้วยน้ำตาลกัมเพส ครีมและแยม

15

เต็ม 

 

14

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

 17  

 

15

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

เต็ม

 

16

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

เต็ม

 

17

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 

20 

เต็ม

 

18

ภูมิโหราศาสตร์ (ฮวงจุ้ย)

25

16

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

12

 

2

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์
เบื้องต้น

15

11 

 

3

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

18

 

4

กระโปรงสมัยนิยม 1, เสื้อสมัยนิยม 1

20

เต็ม 

 

5

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

20

18

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

15

 เต็ม

 

2

ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น

15

    เต็ม   

 

3

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

10 

 

4

ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15

เต็ม

 

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างสื่อ
สิ่งพิมพ์และงานนำเสนอ

20

15 

 

6

การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต

20

17

 

7

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

   15    

 

8

กระโปรงสมัยนิยม 1, เสื้อสมัยนิยม 1

20

17 

 

 9 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

  18  

 

10

เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
ด้วยกัมเพส ครีมและแยม

15

เต็ม 

 

11

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นสูง

20

13 

 

12

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

เต็ม

 

13

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

15

11

 

14

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ 
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

เต็ม

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.

**ปิดรับสมัครแล้วทุกรายวิชา**
**เปิดรับสมัครรุ่นต่อไป ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - 10 มกราคม 2563**
**ผู้สนใจ โปรดติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ หรือโทร 0-2437-5371,0-2437-5512**