วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ บทนำ รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 4 ปีการศึกษา 2562

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

20

11

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

 เต็ม

 

3

ช่างกระจกมุ้งลวดอลูมิเนียม

15

ปิด

 

4

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

15 

 เต็ม   

 

5

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

ปิด

 

 6

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

 เต็ม 

 

7

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

 2  

 

8

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
Adobe Illustrator

20

เต็ม

 

9

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E - Commerce

20

18

 

10

ธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต

20

 

11

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

12

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

13

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม

 

14

อาหารและขนมอบนานาชาติ

15

เต็ม 

 

15

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นสูง

20

 14  

 

16

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

เต็ม

 

17

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

เต็ม

 

18

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 

20 

เต็ม

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

9

 

2

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์
เบื้องต้น

15

13 

 

3

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

19

 

4

เสื้อบูติค และกางเกงสมัยนิยม

20

เต็ม 

 

5

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

20

10

 

6

ช่างแต่งหน้ามืออาชีพ

20

5

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

20

 17

 

2

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

 13 

 

3

ช่างมุ้งลวดอลูมิเนียม

15

เต็ม

 

4

ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15

เต็ม

 

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
Adobe Illustrator

20

เต็ม 

 

6

การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต

15

เต็ม

 

7

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

   18    

 

8

เสื้อบูติค และกางเกงสมัยนิยม

20

15 

 

 9 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

  เต็ม  

 

10

อาหารและขนมอบนานาชาติ

15

เต็ม

 

11

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

13 

 

12

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

เต็ม

 

13

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

15

11

 

14

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ 
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

เต็ม

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.


**ผู้สนใจ โปรดติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ หรือโทร 0-2437-5371,0-2437-5512,0-2438-1133**