สถิติการรับสมัคร

สถิติการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3/2565

วิชารอบเช้า

รายวิชาจำนวนรับจำนวนผู้สมัครเรียน
1. ช่างซ่อมจักรยานยนต์20
2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน20
3. ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม20
4. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร20
5. งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
20
6. ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส20
7. พิมพ์ดีดภาษาไทย20
8. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จ
วาดการ์ตูน Adobe Illustrator
20
9. การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce20
10. คีย์บอร์ดเพื่องานอาชีพ 120
11. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น20
12. เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
ด้วยน้ำตาลกัมเพส ครีม และแยม
20
13. เสริมสวยพื้นฐาน 2 (ซอย,ดัด,เปลี่ยนสีผม)20
14. ช่างตัดผมชาย20
15. งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน
(ช่วงแรก เริ่มเรียน 3 ต.ค. – 9 พ.ย. 65)
20
16. งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน
(ช่วงหลัง เริ่มเรียน 10 พ.ย. – 20 ธ.ค. 65)
20
17. สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ20
18. การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า20
19. ลีลาศเพื่อสุขภาพ 120

วิชารอบบ่าย

รายวิชาจำนวนรับจำนวนผู้สมัครเรียน
1. การใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Smartphone)20
2. กีต้าร์คลาสสิคเพื่องานอาชีพ 120
3. การออกแบบและตัดเย็บกระเป๋าผ้า20

วิชารอบค่ำ

รายวิชาจำนวนรับจำนวนผู้สมัครเรียน
1. ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด20
2. ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม20
3. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร20
4. ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส20
5. พิมพ์ดีดภาษาไทย20
6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
วาดการ์ตูน Adobe Illustrator
20
7. กีต้าร์คลาสสิคเพื่องานอาชีพ 120
8. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น20
9. เค้ก และการแต่งหน้าเค้ก
ด้วยน้ำตาลกัมเพส ครีม และแยม
20
10. ช่างตัดผมชาย20
11. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับต้น)20
12. การทำธุรกิจกาแฟสด และเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ
(ช่วงแรก เริ่มเรียน 3 ต.ค. – 9 พ.ย. 65)
20
13. การทำลาเต้อาร์ต
(ช่วงหลัง เริ่มเรียน 10 พ.ย. – 20 ธ.ค. 65)
20
14. โยคะกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ
(เรียนเฉพาะวันจันทร์,พุธ,ศุกร์)
20


เปิดรับสมัครรุ่นที่ 3/2565 ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. – 30 ก.ย. 65
เปิดเรียนรุ่น 3/2565 ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. – 20 ธ.ค. 65