สถิติการรับสมัคร

สถิติการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2566
เปิดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2566 – 5 มกราคม 2567
เปิดเรียน 8 มกราคม – 19 มีนาคม 2567

วิชารอบเช้า

รายวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัครเรียน
1. ช่างจักรยานยนต์ 20 6
2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 20 2
3. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 20 2
4. งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
20
5. ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส 20 1
6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
การสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ
20 5
7. การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce 20 8
8. คีย์บอร์ดเพื่องานอาชีพ 4 20 เต็ม
9. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น 20 เต็ม
10. อาหารและขนมนานาชาติ 20 6
11. ช่างตัดผมชาย 20 9
12. การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 20
     

วิชารอบบ่าย

รายวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัครเรียน
1. การใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Smartphone)
(ช่วงแรก เริ่มเรียน 8 ม.ค.-12 ก.พ.67)
20 7
2. การสร้างงานกราฟฟิกด้วย canva
(ช่วงหลัง เริ่มเรียน 13 ก.พ.-19 มี.ค.67)
20 5
3. การวาดภาพด้วยเทคนิคสีน้ำ 20 5
4. กีต้าร์คลาสสิกเพื่องานอาชีพ 1 20

5. การทำธุรกิจออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น

20 15

6. งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า
(เรียนเฉพาะวันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20
7. หัตถกรรมงานเชือก (มาคราเม่) 20
8. เสริมสวยพื้นฐาน 1 20 1

9. ออกแบบและตัดเย็บกระเป๋าผ้า                                     15                        –

 

วิชารอบค่ำ

รายวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัครเรียน
1. งานบริการรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ
งานบริการจักรยานยนต์ไฟฟ้า
20 3
2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 20
3. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 20 5
4. ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส 20 3
5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
การสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ
20
6. เขียนภาพไทยบนวัสดุต่างๆ 20 2
7.การทำธุรกิจออนไลน์แอปพลิเคชั่น 20 5
8. กีต้าร์คลาสสิกเพื่องานอาชีพ 1 20 3
9. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น 20 6
10. อาหารและขนมนานาชาติ 20
11. ช่างตัดผมชาย 20 3
12. การทำธุรกิจกาแฟสด และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
(ช่วงแรก เริ่มเรียน 8 ม.ค. – 12 ก.พ. 67)
20
13. การทำลาเต้อาร์ต
(ช่วงหลัง เริ่มเรียน 13 ก.พ. – 19 มี.ค. 67)
20
14. โยคะกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ
(เรียนเฉพาะวันจันทร์,พุธ,ศุกร์)
20 2

รับสมัครรุ่นที่ 4/2566 สถิติ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 4/2566 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 – 5 มกราคม 2567 

เปิดเรียน รุ่นที่ 4/2566 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 21 มีนาคม 2567