ทรงพระเจริญ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1/2564 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

อาจารย์อนุสรณ์ จิตรารักสกุล


หัวหน้าแผนกวิชา
ครูแผนกวิชาช่างยนต์


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- ช่างจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด       150 ชม.


ห้องเรียนครูอนุสรณ์
 

 

อาจารย์ศักดิ์ศรี ศักดิ์เรืองศรี


ครูแผนกวิชาช่างยนต์


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล       150 ชม.
  
- ช่างซ่อมเครื่องล่างและ          150 ชม.
 ส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น


ห้องเรียนครูศักดิ์ศรี

 

อาจารย์เขมชาติ น้อยดี


ครูแผนกวิชาช่างยนต์


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- ช่างไฟฟ้ารถยนต์                         150 ชม.
  
- ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม          150 ชม.


ห้องเรียนครูเขมชาติ

อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ คำหอม


ครูแผนกวิชาช่างยนต์


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน                 150 ชม.


ห้องเรียนอออนไลน์