วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ บทนำ รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้ออาจารย์อนุสรณ์ จิตรารักสกุล


หัวหน้าแผนกวิชา, ครูแผนกวิชาช่างยนต์


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- ช่างจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด       150 ชม.


ห้องเรียนครูอนุสรณ์
 

 

อาจารย์เขมชาติ น้อยดี


ครูแผนกวิชาช่างยนต์


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- ช่างไฟฟ้ารถยนต์                         150 ชม.
  
- ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม          150 ชม.


ห้องเรียนครูเขมชาติอาจารย์พงศ์พิพัฒน์ คำหอม


ครูแผนกวิชาช่างยนต์


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน                 150 ชม.

- ช่างจักรยานยนต์ไฟฟ้า                            150 ชม.


ห้องเรียนอออนไลน์