ทรงพระเจริญ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1/2564 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

อาจารย์นรีรัตน์ สีมา


หัวหน้าแผนกวิชา
ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- ช่างเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น       150 ชม.


ห้องเรียนครูนรีรัตน์