ทรงพระเจริญ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1/2564 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

อาจารย์ชัชวาล จันทหาร


หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร                      150 ชม.

- ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน      150 ชม.


ห้องเรียนครูชัชวาล