วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ บทนำ รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

 

อาจารย์ไพศาล ทรักษา


หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                      75 ชม.

- งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์        75 ชม.


ห้องเรียนครูไพศาล