ทรงพระเจริญ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1/2564 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

อาจารย์วิจิตรา แสงศรี


หัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็น


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1  เฟส     150 ชม.


ห้องเรียนครูวิจิตรา