ทรงพระเจริญ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1/2564 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

อาจารย์พุทธิ ต้อยสำราญ


หัวหน้าแผนกวิชาช่างถ่ายภาพ


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- การถ่ายภาพเบื้องต้น                      150 ชม.

- การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา           150 ชม.

- คอมพิวเตอร์เพื่อการถ่ายภาพ          150 ชม.


ห้องเรียนครูพุทธิ