ทรงพระเจริญ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1/2564 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

อาจารย์สุชาติ สิมมี


หัวหน้าแผนกวิชาดนตรี


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- คีย์บอร์ด 1                150 ชม.

- คีย์บอร์ด 2                150 ชม.


ห้องเรียนครูสุชาติ

อาจารย์สมคิด วิโรจน์ดุลย์


ครูแผนกวิชาดนตรี


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- กีต้าร์คลาสสิก 1             150 ชม.

- กีต้าร์คลาสสิก 2             150 ชม.


ห้องเรียนครูสมคิด