ทรงพระเจริญ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1/2564 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

อาจารย์จินตนา แจ้งแสงทอง


หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- เสื้อสมัยนิยม 1                 75 ชม.

- กระโปรงสมัยนิยม 1          75 ชม.

- กางเกงสมัยนิยม               75 ชม.

- เสื้อบูติก                          75 ชม.


ห้องเรียนครูจินตนา

อาจารย์พนิดา พฤกภูษณ


ครูแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- เสื้อสมัยนิยม 1                75 ชม.

- เสื้อสมัยนิยม 2                75 ชม.


ห้องเรียนครูพนิดา

อาจารย์ขวัญชล โคสัมปัตติ


ครูแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น                150 ชม.


ห้องเรียนครูขวัญชล