วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ บทนำ รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

 

 

อาจารย์ขวัญชล โคสัมปัตติ


ครูแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น                150 ชม.


เว็บไซต์ห้องเรียนครูขวัญชล

แฟนเพจเฟสบุ๊คห้องเรียนครูขวัญชล