วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ บทนำ รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

อาจารย์พฤกอาภรณ์ เบ้าคำ


หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว       150 ชม.

- เค้กและการแต่งหน้าเค้ก                          150 ชม.

- อาหารและขนมอบนานาชาติ                     150 ชม.


ห้องเรียนครูพฤกอาภรณ์