วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ บทนำ รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้ออาจารย์ศิรินทิพย์ วงษ์จิ๋ว


ครูแผนกวิชาเสริมสวย


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- วิชาเสริมสวยพื้นฐาน 1 (สระ ซอย ไดร์)          150 ชม.

- วิชาเสริมสวยพื้นฐาน 2 (เปลี่ยนสีผม)             150 ชม.

 


ห้องเรียนครูศิรินทิพย์ วงษ์จิ๋ว