ทรงพระเจริญ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1/2564 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

อาจารย์วิมพ์วรา วงษ์ใหญ่


หัวหน้าแผนกวิชาเสริมสวย


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน                150 ชม.

- การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นสูง                       150 ชม.

- การบริการด้านความงาม                           150 ชม.

- การแต่งหน้ามืออาชีพ                               150 ชม.

- การดูแลสุขภาพและความงามส่วนบุคคล     150 ชม.


ห้องเรียนครูวิมพ์วรา วงษ์ใหญ่