ทรงพระเจริญ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1/2564 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

อาจารย์ชานนท์ บุรี


หัวหน้าแผนกวิชางานสมุนไพร


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ               150 ชม.

 


ห้องเรียนครูชานนท์ บุรี