วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ บทนำ รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

 

อาจารย์ชานนท์ บุรี


หัวหน้าแผนกวิชางานสมุนไพร


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ               150 ชม.

 


ห้องเรียนครูชานนท์ บุรี