ทรงพระเจริญ เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 1/2564 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

อาจารย์สุนิสา จึงมีผลบุญ


หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


หลักสูตรที่เปิดสอน   

- ออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย             150 ชม.

 


ห้องเรียนครูสุนิสา