รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2564 รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ
ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2563

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

งานซ่อมรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด (45 ชม.)
เริ่มเรียน 

20

10

 

2

การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น (30 ชม.)

20

19 

 

3

งานเชื่อมผลิตภัณฑ์ (30 ชม.)

20

เต็ม

 

4

มุ้งพับจีบ (30 ชม.)

20 

 เต็ม 

 

5

งานซ่อมพัดลมตั้งพื้น (30 ชม.)

20 

7

 

 6

งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (30 ชม.)

20 

 เต็ม

 

7

การตัดต่อ VDO ด้วยมือถือ (30 ชม.)

20 

 เต็ม  

 

8

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (30 ชม.)

20

เต็ม

 

9

ชุดไทยพระราชนิยม (60 ชม.)

20

12

 

10

ผ้าถุงสำเร็จ (30 ชม.)

20

16 

 

11

เค้กและการแต่งหน้าเค้กด้วยกัมเพส
ครีมและแยม (60 ชม.)

20

เต็ม 

 

12

ขนมปัง ขนมเปี๊ยะเบื้องต้น (30 ชม.)

20

เต็ม 

 

13

การทำกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
(45 ชม.)

15

เต็ม

 

14

ลีลาศจังหวะเวียนนีสและวอล์ช รอบเช้า (60 ชม.)

20

เต็ม 

 

15

ลีลาศจังหวะเวียนนีสและวอล์ช รอบบ่าย
(60 ชม.)

20

 14  

 

16

โยคะเพื่อสุขภาพ (30 ชม.)

20

19

 

17

ลีลาศจังหวะสวิง วอลซ์ (30 ชม.)

20

19

 

18

การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล (30 ชม.)

20

13

 

สถิติการรับสมัครวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
**ผู้สนใจ โปรดติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ หรือโทร 0-2437-5371,0-2437-5512,0-2438-1133**

 

 


  

 

 

 

 

>>> ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ Online
ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

 >>> ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ ๔/๒๕๖๔

>>> หลักสูตรเปิดเพิ่มเติมรุ่นที่ ๔/๒๕๖๔
รายวิชา ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน คลิ๊ก

>>> ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ ๔/๒๕๖๔ 
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

>>> สถิติการรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ ๔/๒๕๖๔

>>> สมัครเรียนออนไลน์
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/64  คลิ๊ก