รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2564 รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 1 ปีการศึกษา 2563

** เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 14 ก.ย. 2563 **

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

20

11

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

20 

 10

 

3

ช่างกระจกมุ้งลวดอลูมิเนียม

20

14

 

4

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

20 

 12  

 

5

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

20 

7

 

 6

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

20 

 เต็ม 

 

7

พิมพ์ดีดภาษาไทย

20 

 เต็ม  

 

8

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

15

-

 

9

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน
Adobe Illustrator

20

เต็ม

 

10

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E - Commerce

25

3

 

11

ธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต

20

19 

 

12

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

13

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

25

22 

 

14

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

25

22

 

15

ขนมอบนานาชาติ

20

11 

 

16

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

 9  

 

17

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

14

 

18

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

20

เต็ม

 

19

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 

20 

18

 

20

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

20

2

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

20

9

 

2

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์
เบื้องต้น

20

 

3

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

25

9

 

4

การถ่ายภาพเบื้องต้น

20

10

 

5

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

12

 

6

กระโปรงสมัยนิยม และเสื้อบูติก

20

18 

 

7

การแต่งหน้ามืออาชีพ

20

5

 

8

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

20

5

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

20

 11

 

2

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

20

 12 

 

3

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

20

6

 

4

ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส

20

เต็ม

 

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน
Adobe Illustrator

20

15 

 

6

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

   15    

 

7

กระโปรงสมัยนิยม เสื้อบูติก

25

15 

 

 8 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

25

  20  

 

9

ขนมอบนานาชาติ

20

4

 

10

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นสูง

20

 

11

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

20

เต็ม

 

12

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

20

3

 

13

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ 
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

16

 

14

พิมพ์ดีด (30 ชม.)

20

11

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.


**ผู้สนใจ โปรดติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ หรือโทร 0-2437-5371,0-2437-5512,0-2438-1133**

 

 


  

 

 

 

 

>>> ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ Online
ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

 >>> ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ ๔/๒๕๖๔

>>> หลักสูตรเปิดเพิ่มเติมรุ่นที่ ๔/๒๕๖๔
รายวิชา ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน คลิ๊ก

>>> ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ ๔/๒๕๖๔ 
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

>>> สถิติการรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ ๔/๒๕๖๔

>>> สมัครเรียนออนไลน์
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/64  คลิ๊ก