น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 2 ปีการศึกษา 2563

** รับสมัคร 3 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2563 **

** เปิดเรียน 1 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2563 **

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

20

 7

 

2

ช่างกระจกมุ้งลวดอลูมิเนียม

20

เต็ม 

 

3

ช่างไฟฟ้าในอาคาร

20 

เต็ม   

 

4

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น,
งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

20 

 

 5

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

20 

เต็ม 

 

6

พิมพ์ดีดภาษาไทย

20 

-  

 

7

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

15

 

8

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
เพื่อสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และงานนำเสนอ

20

เต็ม 

 

9

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

20

12 

 

10

การถ่ายภาพเบื้องต้น

20

 

11

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

12

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

25

 เต็ม

 

13

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

25

เต็ม 

 

14

เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
ด้วยน้ำตาลกัมเพส ครีมและแยม

20

เต็ม 

 

15

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

16   

 

16

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

เต็ม 

 

17

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

20

เต็ม 

 

18

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1 

20 

เต็ม 

 

19

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

20

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

20

 16

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

20

 8 

 

3

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์
เบื้องต้น

20

11 

 

4

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

20

เต็ม 

 

5

การถ่ายภาพสินค้า

20

14 

 

6

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

7

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

14 

 

8

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 2

20

เต็ม 

 

9

พิมพ์ดีด

20

6

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซินระบบหัวฉีด

20

 17

 

2

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

20

  15  

 

3

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

20

 18 

 

4

ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส

20

 เต็ม 

 

5

พิมพ์ดีดภาษาไทย

20

 

6

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
เพื่อการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และงานนำเสนอ

20

13 

 

7

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

     ปิด       

 

 8 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

25

 เต็ม    

 

9

เค้กและการแต่งหน้าเค้ก
ด้วยน้ำตาลกัมเพส ครีมและแยม

20

10 

 

10

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นสูง

20

เต็ม 

 

11

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

20

เต็ม 

 

12

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
รอบแรก (เรียน 1 ต.ค. - 6 พ.ย. 63)

20

16 

 

13

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
รอบหลัง (เรียน 9 พ.ย. - 15 ธ.ค. 63)

20

 5

 

14

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ 
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

 เต็ม

 

15

ลีลาศจังหวะชะชะช่า (60 ชม.)
(เรียนเฉพาะวันอังคาร,วันพฤหัสบดี)

20

เต็ม

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.

**รุ่นที่ 3/2563 ปิดรับสมัครตามกำหนดการรับสมัครแล้ว**

รุ่นต่อไป รุ่นที่ 4/2563 เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 63 - 16 ธันวาคม 2563
ผู้สนใจ โปรดติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ หรือโทร 0-2437-5371,0-2437-5512,0-2438-1133