รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2564 รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 4 ปีการศึกษา 2563

 

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์

20

 5

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

7

 

3

ช่างเชื่อมไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

ปิด

 

4

ช่างกระจกมุ้งลวดอลูมิเนียม

15

เต็ม 

 

5

ช่างไฟฟ้าในอาคาร

15 

เต็ม  

 

6

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น,
งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

 

 7

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

20 

19 

 

8

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

15

 

9

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
เพื่อสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และงานนำเสนอ

20

เต็ม 

 

10

สร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

20

เต็ม 

 

11

การถ่ายภาพเบื้องต้น

20

 

12

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

13

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม

 

14

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม 

 

15

อาหารและขนมอบนานาชาติ

15

เต็ม 

 

16

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

  8   

 

17

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

เต็ม

 

18

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

20

เต็ม 

 

19

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1 

20 

เต็ม 

 

20

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

20

 

21

เสริมสวยพื้นฐาน 1

20

6

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

พิมพ์ดีดภาษาไทย

20

3

 

2

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

12 

 

3

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 2

20

เต็ม 

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซินระบบหัวฉีด

20

 17

 

2

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

  ปืด  

 

3

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15

 เต็ม

 

4

ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส

20

 เต็ม 

 

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
เพื่อการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และงานนำเสนอ

20

16 

 

6

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

   17    

 

 7 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

 เต็ม    

 

8

อาหารและขนมอบนานาชาติ

15

เต็ม 

 

9

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นสูง

20

16 

 

10

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

20

เต็ม 

 

11

การทำลาเต้อาร์ต
ช่วงแรก (เรียน 1 ก.พ. - 9 มี.ค. 64)

20

 

12

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ช่วงหลัง (เรียน 10 มี.ค. - 20 เม.ย. 64)

20

 1

 

13

โยคะกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

 17

 

14

ลีลาศ Quick Step (60 ชม.)
(เรียนเฉพาะวันอังคาร,วันพฤหัสบดี)

20

เต็ม

 

15

เสริมสวยพื้นฐาน 1

20

15

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.

**รุ่นที่ 4/63 ปิดรับสมัครแล้ว สมัครรุ่นต่อไป ติดตามประกาศการรับสมัครได้ทาง www.tpc.ac.th**

หรือโทร 0-2437-5371,0-2437-5512,0-2438-1133

 

 


  

 

 

 

 

>>> ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ Online
ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

 >>> ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ ๔/๒๕๖๔

>>> หลักสูตรเปิดเพิ่มเติมรุ่นที่ ๔/๒๕๖๔
รายวิชา ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน คลิ๊ก

>>> ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ ๔/๒๕๖๔ 
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

>>> สถิติการรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ ๔/๒๕๖๔

>>> สมัครเรียนออนไลน์
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/64  คลิ๊ก