Print
Details: Parent Category: ROOT Category: การรับสมัครนักศึกษา | Published: 28 February 2017 | Hits: 5141

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 1 ปีการศึกษา 2564

 

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์

20

เต็ม

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

12 

 

3

ช่างกระจกมุ้งลวดอลูมิเนียม

15

8

 

4

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

15 

เต็ม  

 

5

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น,
งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

12 

 

 6

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

เต็ม

 

7

พิมพ์ดีดภาษาไทย

15

 

8

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
Adobe Illustrator

20

เต็ม

 

9

การใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
(Smartphone)

20

ปิด 

 

10

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
(เรียนวันที่ 10-23 มิถุนายน 2564)

20

ปิด

 

11

การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต

16

เต็ม

 

12

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

13

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

14

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

 เต็ม

 

15

อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว

15

เต็ม

 

16

เสริมสวยพื้นฐาน 2 (ซอยผม,ดัดผม,เปลี่ยนสีผม)

20

17

 

17

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

14

 

18

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

20

เต็ม

 

19

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1 

20 

เต็ม 

 

20

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

20

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

การใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
(Smartphone)

20

ปิด

 

2

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
(เรียนวันที่ 10-23 มิถุนายน 2564)

20

ปิด

 

3

กีตาร์คลาสสิค 1

20

 

4

การดูพระเครื่องขั้นต้น

25

13

 

5

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 2

20

5

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

20

 เต็ม

 

2

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ไฟฟ้า

15

14

 

3

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15

 เต็ม

 

4

ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15

เต็ม

 

5

พิมพ์ดีดภาษาไทย

15

1

 

6

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
Adobe Illustrator

20

8

 

7

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

 

 8 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม

 

9

อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว

15

14

 

10

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นสูง

20

 

11

เสริมสวยพื้นฐาน 2 (ซอยผม,ดัดผม,เปลี่ยนสีผม)

20

10 

 

12

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

20

เต็ม

 

13

การทำลาเต้อาร์ต
ช่วงแรก 

20

 

14

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ช่วงหลัง 

20

3

 

15

โยคะกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

10

 

16

ลีลาศ กัวราซ่า
(เรียนเฉพาะวันอังคาร,วันพฤหัสบดี)

20

เต็ม

 

17

การวิเคราะห์กราฟอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ (Forex) 30 ชม.
(เรียนเฉพาะวันอังคารและวันพุธ)

20

1

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

รับสมัครรุ่นที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ - 1 กันยายน 2564

หรือโทร 0-2437-5371,0-2437-5512,0-2438-1133