รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2564 รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 3 ปีการศึกษา 2564 

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์

20

13

 

2

ช่างกระจกมุ้งลวดอลูมิเนียม

15

10

 

3

งานไฟฟ้าภายในอาคาร

15 

เต็ม

 

 4

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

เต็ม

 

5

พิมพ์ดีดภาษาไทย

15

 

6

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับต้น)

20

1

 

7

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
Adobe Illustrator

20

11

 

8

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

20

14

 

9

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

10

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม

 

11

เค้กและการแต่งหน้าเค้กด้วยน้ำตาลกัมเพส
ครีม และแยม

20

9

 

12

เสริมสวยพื้นฐาน 1 (สระ,ซอย,ไดร์)

20

9

 

13

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

14

 

14

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

20

เต็ม

 

15

การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า

20

 -  

16

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1 

20 

-

 

17

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

20

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

การซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

20

14

 

2

การใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
(Smartphone)

20

10

 

3

กีตาร์คลาสสิค 1

20

6

 

4

เสริมสวยพื้นฐาน 2 (ซอย,ดัด,เปลี่ยนสีผม)

20

 

5

การขับร้อง

20

เต็ม

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

20

 15

 

2

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15

 14

 

3

ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15

เต็ม

 

4

งานไฟฟ้าภายในอาคาร

15

เต็ม

 

5

พิมพ์ดีดภาษาไทย

15

-

 

6

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับต้น)

20

6

 

7

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
Adobe Illustrator

20

3

 

8

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

16 

 

 9 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

13

 

10

เค้กและการแต่งหน้าเค้กด้วยน้ำตาลกัมเพส
ครีม และแยม

15

5

 

11

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

20

เต็ม

 

12

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
(เรียนระหว่างวันที่ 16 พ.ย.- 22 ธ.ค. 64)

20

 

13

การทำลาเต้อาร์ต
(เรียนระหว่างวันที่ 23 ธ.ค.64 - 28 ม.ค. 65) 

20

-

 

14

โยคะกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

5

 

15

ลีลาศจังหวะกัวราซ่า

20

-

 

16

เสริมสวย

20

14

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

รับสมัครรุ่นที่ 3/2564 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2564

หรือโทร 0-2437-5371,0-2437-5512,0-2438-1133

 

 


  

 

 

 

 

>>> ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ Online
ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

 >>> ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ ๔/๒๕๖๔

>>> หลักสูตรเปิดเพิ่มเติมรุ่นที่ ๔/๒๕๖๔
รายวิชา ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน คลิ๊ก

>>> ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ ๔/๒๕๖๔ 
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

>>> สถิติการรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ ๔/๒๕๖๔

>>> สมัครเรียนออนไลน์
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/64  คลิ๊ก