ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษาบริหารโครงการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน / การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยฯ โดยเฉพาะสาขาวิชานวดแผนไทย และงานบริการด้านความงามที่ทางวิทยาลัยฯ ทำความร่วมมือกับทางล้ง 1919 ที่พึ่งเปิดตัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ ในการนี้ นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับพร้อมนำชมการเรียนการสอน รวมทั้งเข้าชมล้ง 1919 ด้วยความยินดียิ่ง

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpc.ac.th/100-1-2560-19#sigFreeId668affcc54