วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดอบรมการเปลี่ยนสีผม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบริษัทโลแลนพร้อมทีมงานมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาในแผนกวิชาเสริมสวยพร้อมทั้งสาธิตการเปลี่ยนสีผมและแนะนำเทคนิค การดูแลผมอย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเรียนรู้ต่อไป ในการนี้ นายพิชเชฏฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้กล่าวปิดการอบรมพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรและทีมงานในครั้งนี้ด้วย การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ แผนกวิชาเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpc.ac.th/118-1-2560-21#sigFreeId55453b5d4e