วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดอบรมเสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการบริการเพื่อความงามให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบริการเพื่อความงาม โดยวิทยากรรางวัลเหรียญทอง สาขาเสริมความงามในการแข่งขันฝึมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 20 ให้เกียรติมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอดอาชีพในสาขาวิชาต่อไป ในการนี้ นายพิชเชฏฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมพร้อมทั้งให้โอวาทนักศึกษาและมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpc.ac.th/119-1-2560-22#sigFreeIdfdfcdabfdb