วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขตคลองสาน ออกหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพและให้บริการนวดแผนไทย ในงานประเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในงานนี้ทางวิทยาลัยฯ นำความรู้จากวิชาสมุนไพรและนวดแผนไทย ไปออกให้บริการฝึกอาชีพและให้บริการกับประชาชนที่สนใจ พร้อมด้วยครูผู้สอนและนักศึกษาในแผนกวิชาร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณถนนลาดหญ้า ลานพระบรมอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpc.ac.th/120-1-2560-23#sigFreeId99d5a6df6a