วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบอก โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ทฤษฎีในการขับขี่รถ วินัยจราจร สถิติอุบัติเหตุ และมีการสาธิตการใช้รถ การใช้อุปกรณ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายพิชเชฏฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กล่าวเปิดงานและให้โอวาทเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ร่วมทั้งร่วมฟังการบรรยายและการสาธิตการขับขี่ด้วย กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpc.ac.th/121-1-2560-24#sigFreeIdbb17a93712