วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการและนายเทพสมบัติ แสนวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการเรียนและแนะนำครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpc.ac.th/122-1-2560-25#sigFreeIdd15ce762d5