วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3/2561

วช.ธนบุรีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 โดยการสนับสนุนของขวัญและทุนทรัพย์เพื่อมอบให้กับโรงเรียนและชุมชนที่จัดกิจกรรมดังเช่นทุกปี โดยในปีนี้ นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมเป็นตัวแทนมอบของขวัญให้กับโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ และชุมชนหลังวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpc.ac.th/124-1-2560-27#sigFreeId6ffce27b75