วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนาการจัดระดับคุณภาพสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นำโดย นางกีรตยา มาศดิตถ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และหารือในการพัฒนาสถานศึกษาให้รองรับต่อความต้องการของผู้เรียนให้เต็มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในการนี้ ทางวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง นำโดย ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน และตัวแทนครูผู้เป็นครูตัวอย่างในโครงการ The Professional Teacher ร่วมประชุมและนำเสนอความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี การนิเทศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpc.ac.th/148-1-2560-44#sigFreeId869d2d64e1