สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 2 ปีการศึกษา 2561

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

15

เต็ม

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

14

 

3

ช่างไฟฟ้ารถยนต์

15 

 

4

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

15 

 เต็ม  

 

5

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

3  

 

6

งานซ่อมเครื่องขยายเสียง, งานซ่อมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และMP3 

15 

11 

 

7

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์,
งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

15 

 

 8

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

เต็ม  

 

9

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

10  

 

10

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น (กลุ่ม 1)

20 

  11  

 

11

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น (กลุ่ม 2)

20

3

 

12

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

15

เต็ม

 

13

กล่องกระดาษดีไซน์

15

เต็ม

 

14

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

 เต็ม  

 

15

การถ่ายภาพเบื้องต้น

20

13

 

16

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม  

 

17

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

18

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม 

 

19

เสริมสวยพื้นฐาน 2

20

 14  

 

20

ช่างตัดผมชาย

25

เต็ม 

 

21

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

เต็ม

 

22

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

20

  เต็ม  

 

23

การวาดเขียนพื้นฐาน

25

20

 

24

ลีลาศ 

30 

เต็ม 

 

25

ภูมิโหราศาสตร์ 1 - 2 (ฮวงจุ้ย) 

25

19  

 

26

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 

20

  16    

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

9

 

2

ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์

15

   13   

 

3

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

เต็ม

 

4

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
เพื่อการสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ

20

เต็ม

 

5

ทฤษฎีดนตรีสากล (ระบบออนไลน์)

20

 

6

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

เต็ม

 

7

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม 

 

8

ศิลปะการต่อผ้า

20

เต็ม  

 

9

ขนมอบนานาชาติ

20 

เต็ม 

 

10

การแต่งหน้ามืออาชีพ 

20 

 15 

 

11

งานพยากรณ์วิเคราะห์เลข 7 ตัว 4 ฐาน
ไพ่ยิปซีประยุกต์

25

 11 

 

12

การประกอบธุรกิจกาแฟสด 

25 

   -  

 

13

ภาษาจีนกลาง 

25 

  11  

 

14

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

25

ปิด

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

15

 เต็ม  

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15

 เต็ม   

 

3

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

 เต็ม   

 

4

ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น

15

เต็ม

 

5

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม 

15

เต็ม 

 

6

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 

15

เต็ม  

 

7

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
เพื่อการสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ

20

16  

 

8

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

15

12

 

9

การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต
**ต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน**

20

12 

 

10

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

เต็ม

 

11

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

 เต็ม  

 

12

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม

 

 13 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

 เต็ม  

 

14 

ศิลปะการต่อผ้า

20

เต็ม 

 

15

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

20

ปิด 

 

16

ขนมอบนานาชาติ

20

เต็ม

 

17

เสริมสวยพื้นฐาน 2

20

18

 

18

ช่างตัดผมชาย

25

เต็ม 

 

19

การบริการเพื่อความงาม

20

18

 

20

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ 
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

เต็ม

 

 

สถิติรับสมัคร ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.

รุ่นที่ 2/61 ปิดรับสมัคร

เริ่มรับสมัครรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3/61 ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.- 12 ต.ค. 61
เปิดเรียนรุ่น 3/61 ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. - 20 ธ.ค. 61