ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน รับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 2/62 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 2 ปีการศึกษา 2562

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

20

11

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

 เต็ม 

 

3

ช่างไฟฟ้ารถยนต์

15

7

 

4

ช่างไฟฟ้าในอาคาร

15 

 เต็ม   

 

5

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

 

6

งานซ่อมสวิทช์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย

15 

เต็ม 

 

7

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์,
งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

15 

 

 8

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

เต็ม 

 

9

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

 2  

 

10

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างสื่อสิ่งพิมพ์
และงานนำเสนอ

20

เต็ม

 

11

กล่องกระดาษดีไซน์

15

เต็ม 

 

12

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

  เต็ม   

 

13

การถ่ายภาพเบื้องต้น

20

 

14

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

15

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

16

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

17 

 

17

อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว

15

เต็ม 

 

18

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นสูง

20

 11  

 

19

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

18

 

20

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

เต็ม 

 

21

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 

25 

เต็ม

 

22

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 

20

    12    

 

23

ภูมิโหราศาสตร์ (ฮวงจุ้ย)

20

9

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

9

 

2

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์
เบื้องต้น

15

เต็ม 

 

3

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

เต็ม

 

4

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสมัยนิยม

20

18 

 

5

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

25

18

 

6

นวดสวีดิช

10

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

20

 12

 

2

ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น

15

    เต็ม   

 

3

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

 

4

ช่างมุ้งลวดอลูมิเนียม

15

เต็ม

 

5

ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15

เต็ม

 

6

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างสื่อ
สิ่งพิมพ์และงานนำเสนอ

20

11 

 

7

การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต

15

เต็ม

 

8

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

   16    

 

9

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสมัยนิยม 

20

18 

 

 10 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

  เต็ม   

 

11

อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว

15

เต็ม 

 

12

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

 

13

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

เต็ม

 

14

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

15

เต็ม

 

15

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ 
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

18

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.

**ในรายวิชาที่ยังไม่เต็มตามจำนวนเปิดรับสมัคร
สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 กรกฎาคม 2562**
**ผู้สนใจ โปรดติดตามกำหนดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ หรือโทร 0-2437-5371,0-2437-5512**