Happy New Year 2019 Thonburi PolyTechnic college ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิทยาลัยมืออาชีพ เพื่อสร้างมืออาชีพ

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 3 ปีการศึกษา 2561

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

20

 เต็ม

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

14 

 

3

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15 

 เต็ม   

 

4

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

15

เต็ม 

 

5

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

 9  

 

6

งานซ่อมสวิทช์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย,
งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

15 

13 

 

7

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์,
งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

15 

 

 8

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

14 

 

9

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

 เต็ม  

 

10

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

15

เต็ม 

 

11

กล่องกระดาษดีไซน์

15

เต็ม 

 

12

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

  เต็ม   

 

13

การถ่ายภาพเบื้องต้น

20

10 

 

14

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

15

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

16

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม 

 

17

การแต่งหน้าเค้กด้วยกัมเพส ครีมและแยม

15

14 

 

18

เสริมสวยพื้นฐาน 1

20

14  

 

19

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

เต็ม 

 

20

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

เต็ม 

 

21

การวาดเขียนพื้นฐาน

25

23 

 

22

ลีลาศ 

25 

 เต็ม

 

23

ภูมิโหราศาสตร์ 1 - 2 (ฮวงจุ้ย) 

25

23  

 

24

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 

20

    13      

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

 

2

ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์

15

   12     

 

3

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

เต็ม 

 

4

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
เพื่อการสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ

20

16 

 

5

ทฤษฎีดนตรีสากล (ระบบออนไลน์)

20

 

6

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

15 

 

7

กระโปรงสมัยนิยม 1, เสื้อสมัยนิยม 1

20

เต็ม 

 

8

การแต่งหน้ามืออาชีพ 

20 

15  

 

9

งานพยากรณ์วิเคราะห์เลข 7 ตัว 4 ฐาน
ไพ่ยิปซีประยุกต์

25

10  

 

10

ภาษาจีนกลาง 

25 

12    

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

20

 เต็ม 

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15

   เต็ม    

 

3

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

  -    

 

4

ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น

15

เต็ม 

 

5

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

เต็ม 

 

6

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 

15

เต็ม  

 

7

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
เพื่อการสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ

20

15  

 

8

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

15

13 

 

9

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

เต็ม 

 

10

คอมพิวเตอร์เพื่อการถ่ายภาพ

20

4 

 

11

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

   19    

 

12

กระโปรงสมัยนิยม 1, เสื้อสมัยนิยม 1

20

เต็ม 

 

 13 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

  เต็ม   

 

14

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

20

17 

 

15

การแต่งหน้าเค้กด้วยกัมเพส ครีมและแยม

15

เต็ม 

 

16

เสริมสวยพื้นฐาน 1

20

17 

 

17

การดูแลสุขภาพและความงามส่วนบุคคล

25

19 

 

18

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

เต็ม 

 

19

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ 
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

เต็ม 

 

20

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

25

12

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.

**ปิดรับสมัครทุกรายวิชา**

**เปิดรับสมัครรอบใหม่ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.61 - 7 ม.ค. 62**
เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.62 - 18 มี.ค. 62

 

 


  

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

>> ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                        

>> ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

>> ประเภทวิชาศิลปกรรม

>> ประเภทวิชาคหกรรม

>> ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

**ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศแจ้ง** ให้ท่านรายงานตัวเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประจำแผนกวิชา