ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

การประชุมความร่วมมือโครงการเครือข่ายการจัดการศึกษาทางไกลฯ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ร่วมกับ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลในถิ่นทุรกันดารโดยผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงตามพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา นำโดย ดร.อำนวย เถาตระกูล ประธานมาตรฐานวิชาการและควบคุมคุณภาพ และเลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับ นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู คณะกรรมการด้านสื่อ และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและแนวทางในการลงนามทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันเพื่องานการจัดการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpc.ac.th/89-1-2560-13#sigFreeIdb0e68c496f