ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย นายสุบิน แพทย์รัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายเทพสมบัติ แสนวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการเรียนและแนะนำครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://www.tpc.ac.th/91-1-2560-15#sigFreeId2162229873