Thonburi Polytechnic College.

0 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจความเรียบร้อยศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า
และช่างเครื่องปรับอากาศ
ณ สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี0 10 พ.ย.65 ภาพบรรยากาศการแข่งขันประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง และวงดนตรีสากล

0 9 พ.ย.65 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
ชั้น 7 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ภาพบรรยากาศการแข่งขันการประกวดร้องเพลง ขับร้องเพลงสากล ไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ0 การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
การประกวดขับร้องเพลง
วงดนตรีโฟล์คซอง และวงดนตรีสากล
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565
ดำเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี


ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.tpc.ac.th