ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียนด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ

ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.tpc.ac.th