Thonburi Polytechnic College.

0 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจความเรียบร้อยศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า
และช่างเครื่องปรับอากาศ
ณ สาขาวิชาไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี0 10 พ.ย.65 ภาพบรรยากาศการแข่งขันประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง และวงดนตรีสากล

0 9 พ.ย.65 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
ชั้น 7 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
ภาพบรรยากาศการแข่งขันการประกวดร้องเพลง ขับร้องเพลงสากล ไทยสากล และเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ0 การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน
การประกวดขับร้องเพลง
วงดนตรีโฟล์คซอง และวงดนตรีสากล
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565
ดำเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
O ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รุ่นที 4/2565O ตารางรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่นที่ 4/2
565O โบชัวร์ตารางรายวิชา รุ่นที่ 4/2565O สถิติการรับสมัคร รุ่นที่ 4/2565>> ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซืื้อชุดปฏิบัติการคีย์บอร์ดไฟฟ้า วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>> ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องเสียงสำหรับการแสดงดนตรี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
แขวง คลองสาน เขต คลองสาน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.tpc.ac.th