สถิติการรับสมัคร

สถิติการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2565

วิชารอบเช้า

รายวิชาจำนวนรับจำนวนผู้สมัครเรียน
1. ช่างจักรยานยนต์2011
2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน201
3. ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม207
4. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร207
5. งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
206
6. ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส208
7. พิมพ์ดีดภาษาไทย (60 ชม.)20
8. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จ
สร้างสื่อสิ่งพิมพ์และงานนำเสนอ
204
9. การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce2013
10. คีย์บอร์ดเพื่องานอาชีพ 120เต็ม
11. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น20เต็ม
12. อาหารและขนมอบนานาชาติ209
13. ช่างตัดผมชาย2016
14. สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ204
15. การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า20
16. ลีลาศเพื่อสุขภาพ 120

วิชารอบบ่าย

รายวิชาจำนวนรับจำนวนผู้สมัครเรียน
1. พิมพ์ดีดภาษาไทย (60 ชม.)20
2. การใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Smartphone)2013
3. วาดภาพด้วยเทคนิคสีน้ำ203
4. การสร้างคอนเทนต์ด้วยมือถือเพื่อการค้า208
5. กีต้าร์คลาสสิกเพื่องานอาชีพ 1206
6. งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า (60 ชม.)
(เรียนเฉพาะวันจันทร์,พุธ,ศุกร์)
208
7. การออกแบบและตัดเย็บกระเป๋าผ้า20

วิชารอบค่ำ

รายวิชาจำนวนรับจำนวนผู้สมัครเรียน
1. ช่างจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด209
2. ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม205
3. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร20เต็ม
4. ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส205
5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
เพื่อสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และงานนำเสนอ
20
6. เขียนภาพไทยบนวัสดุต่างๆ202
7. การสร้างคอนเทนต์ด้วยมือถือเพื่อการค้า204
8. กีต้าร์คลาสสิกเพื่องานอาชีพ 1202
9. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น2015
10. อาหารและขนมอบนานาชาติ207
11. ช่างตัดผมชาย205
12. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับต้น)201
13. การทำธุรกิจกาแฟสด และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
(ช่วงแรก เริ่มเรียน 9 ม.ค. – 13 ก.พ. 66)
201
14. การทำลาเต้อาร์ต
(ช่วงหลัง เริ่มเรียน 14 ก.พ. – 21 มี.ค. 66)
201
15. โยคะกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ
(เรียนเฉพาะวันจันทร์,พุธ,ศุกร์)
204

สถิติ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น.

**เปิดรับสมัครรุ่นที่ 4/2565**
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2565
เปิดเรียน 9 มกราคม – 21 มีนาคม 2566