สถิติรับสมัครภาคฤดูร้อน

สถิติการรับสมัคร หลักสูตรที่เปิดสอน ภาคฤดูร้อน 

รายวิชา ระยะเวลาเรียน จำนวนผู้สมัคร
1. เสื้อสตรีสมัยนิยม หลักสูตร 30 ชม. 25-29 มี.ค. 67 1
2. นวดหน้าเด้ง หลักสูตร 30 ชม. 23,24,30,31 มี.ค.67
(เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)
6
3. ช่างซ่อมพัดลมไฟฟ้า หลักสูตร 30 ชม. 25-29 มี.ค. 67
4. การล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก หลักสูตร 30 ชม. 25-29 มี.ค. 67
5. การทำกระเป๋าหนังใส่ธนบัตร หลักสูตร 12 ชม. 25-26 มี.ค. 67
(2 วัน)
เต็ม
6. ตัดผมชายรองทรงสูงมาตรฐาน หลักสูตร 30 ชม. 25-29 มี.ค. 67 2
7. การทำธุรกิจออนไลน์บนแอปพลิเคชั่น Tiktok
หลักสูตร 30 ชม.
25 มี.ค.-5 เม.ย. 67
(เวลา 09.00-12.00 น.)
เต็ม
8. เครื่องดื่มเพื่ออาชีพ หลักสูตร 30 ชม. 23,24,30,31 มี.ค.67
(เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)
เต็ม
9. การออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วย Application มือถือ
หลักสูตร 12 ชม.
25-26 มี.ค. 67
(2 วัน)
เต็ม