สถิติการรับสมัคร

สถิติการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1/2566
เปิดรับสมัคร 27 กุมภาพันธ์ – 28 เมษายน 2566
เปิดเรียน 1 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2566

วิชารอบเช้า

รายวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัครเรียน
1. ช่างจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด 20 11
2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 20
3. ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม 20 7
4. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 20 9
5. งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
20 11
6. ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส 20 14
7. พิมพ์ดีดภาษาไทย (60 ชม.) 20 1
8. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน 20 8
9. การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce 20 10
10. คีย์บอร์ดเพื่องานอาชีพ 1 20 เต็ม
11. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น 20 เต็ม
12. อาหารและขนมอบนานาชาติ 20 6
13. ช่างตัดผมชาย 20 19
14. สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ 20 เต็ม
15. การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า 20
16. ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1 20 1

วิชารอบบ่าย

รายวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัครเรียน
1. พิมพ์ดีดภาษาไทย (60 ชม.) 20
2. การใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) 20 เต็ม
3. การทำธุรกิจออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น 20 13
4. วาดภาพด้วยเทคนิคสีน้ำ 20 12
5. กีต้าร์คลาสสิกเพื่องานอาชีพ 1 20 8
6. งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า (60 ชม.)
(เรียนเฉพาะวันจันทร์,พุธ,ศุกร์)
20 เต็ม
7. การออกแบบและตัดเย็บกระเป๋าผ้า 20
8. เสริมสวยพื้นฐาน 1 20 1

วิชารอบค่ำ

รายวิชา จำนวนรับ จำนวนผู้สมัครเรียน
1. ช่างจักรยานยนต์ 20 10
2. ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม 20 6
3. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 20 เต็ม
4. ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส 20 10
5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน 20 4
6. การทำธุรกิจออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น 20 12
7. เขียนภาพไทยบนวัสดุต่างๆ 20 7
8. กีต้าร์คลาสสิกเพื่องานอาชีพ 1 20 4
9. เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น 20 18
10. อาหารและขนมอบนานาชาติ 20 2
11. ช่างตัดผมชาย 20 9
12. การทำธุรกิจกาแฟสด และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
(ช่วงแรก เริ่มเรียน 1 พ.ค. – 8 มิ.ย. 66)
20 6
13. การทำลาเต้อาร์ต
(ช่วงหลัง เริ่มเรียน 9 มิ.ย. – 13 ก.ค. 66)
20
14. โยคะกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ
(เรียนเฉพาะวันจันทร์,พุธ,ศุกร์)
20 6


รับสมัครรุ่นที่ 1/2566 สถิติ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566
เปิดรับสมัครรุ่นถัดไป ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ – 28 เมษายน 2566
เปิดเรียน 1 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2566
1.วิชาธุรกิจกาแฟสดและครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รอบSummer
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 เมษายน 2566
1
2.วิชาการทำกระเป๋าหนังใส่ธนบัตร รอบSummer
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 เมษายน 2566
4