การแข่งขันทักษะอาหารจานเดียว ประจำปี 2562 แข่งขันทักษะตัดผมชาย-หญิง แข่งขันทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผม แข่งขันทักษะการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ไทยสากล สากล และวงดนตรี 2562 แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น แข่งขันลีลาศ 2562

ภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
ทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด อาชีวศึกษากรุงเทพ

>> ผลการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดขับร้องเพลงสากล ชาย - หญิง
>> ผลการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดขับร้องเพลงไทยสากล ชาย - หญิง
>> ผลการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย - หญิง
>> ผลการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดวงดนตรีสากล และการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง 

>> ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การแข่งขันลีลาศ

>> ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การแข่งขันทักษะอาหารจานเดียว

>> ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การแข่งขันทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ

>> ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การแข่งขันทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี

>> ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การแข่งขันทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 

เรื่อง รับสมัครวิทยากรจ้างสอนวิชาชีพระยะสั้นวิชานวดแผนไทย

>>> อ่านเพิ่มเติม <<< 

            ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง