ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีกำหนดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 1/2557 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2557 - 19 พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดใบสมัคร ,ตารางเรียนรุ่นที่1/57 , สถิติการรับสมัครรุ่นที่1/57


 
ร่วมทำบุญพระอุปชาวัดทองธรรมชาติและพิธีสรงน้ำพระในโอกาสวันสงการต์ ในวันที่ 4 เมษายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีและอาชีวศึกษามหานคร ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน จัดทำโครงการมหกรรมอาชีพเพื่อประชาชน ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 มีนาคม 2557 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ

 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 อ่านต่อ

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมวันมาฆะบูชา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 22557 ณ วัดทองธรรมชาติ อ่านต่อ

 

 
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ครู และบุคลากรยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร และบุคลากร จากเรือนจำพิเศษธนบุรี และทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 22 มกราคม 2557อ่านต่อ

 

 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดจัดงาน สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ : Gift Festival”ระหว่างวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างกระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ

 

 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2556  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี อ่านต่อ

 

 
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นำคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 อ่านต่อ

 

 
ASEAN CREATION FAIR 2013 ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 อ่านต่อ

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับครูสุชาติ สิมมี ที่ได้รับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ อ่านต่อ

 

 
ดร.พงศธร พิมพะนิตย์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพสถานศึกษาภายใน เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ในวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประกันคุณภาพ อ่านต่อ

 

 

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (อาชีวศึกษามหานคร) ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 อ่านต่อ

 

 

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ณ สามประสบรีสอร์ท อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 23 - 24 กันยายน 2556 อ่านต่อ

 

 

โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ"การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่" ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 อ่านต่อ

 

 

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวัน 12 สิงหา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี อ่านต่อ

 

ท่านที่ปรึกษาสมบัติ  แสงสว่างสัจกุล เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์อาเซียนศึกษา(ASEAN STUDY CENTER)

อ่านต่อ

 

พันตำรวจเอก ไมตรี ศิลปเสวี ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทางวิทยาลัยฯ  อ่านต่อ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556 อ่านต่อ

 

ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะผู้บริหารของสอศ. ตรวจเยี่ยมชมวิธีการตรวจวัดรอยรั่วของคลื่นไมโครเวฟ ที่บูธวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  อ่านต่อ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยออกให้บริการประชาชน ณ ชุมชนวัดทองเพลง (โรงเรียนวัดทองเพลง) อ่านต่อ

 

โครงการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กับ บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน) อบรมการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางค์กันน้ำ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 อ่านต่อ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2557 คลิก

 

กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับรองผู้อำนวยการ สุบิน แพทย์รัตน์ และแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ ศศิประภา งามขำ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี อ่านต่อ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีร่วมกับเรือนจำพิเศษธนบุรี จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การแนะแนวและจัดกลุ่มให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี ในวันที่ 7 มกราคม 2557 อ่านต่อ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ร่วมกับ Thai PBS จัดกิจกรรม สานฝัน...คนกีฬา ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 อ่านต่อ

 

การประกวดการขับร้องเพลง วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์Rและวงดนตรีคนพันธ์R ระดับจังหวัดอาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 อ่านต่อ

 

นางธนนุช ตรีทิพยบุตร นักศึกษาแผนกวิชาดนตรีสากล มอบเครื่องดนตรีเปียโนให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ไว้เพื่อการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล

 

การปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่3 ปีการศึกษา2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 14 ตุลาคม 2556 อ่านต่อ

 

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 26 กันยายน 2556 อ่านต่อ

 

คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมกิจกรรม โครงการTo be number one ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ ในวันที่ 12 กันยายน 2556 อ่านต่อ

 

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ บริษัทโอซีซีจำกัด(มหาชน) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สาขาวิชาชีพเสริมสวย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2556 อ่านต่อ

 

พณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ตรวจเยี่ยมศูนย์ Fix it center บูธวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ณ งานอาชีวะสร้างชาติ (Empowering thailand) ในวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2556 อ่านต่อ

 

วิทยาลัยร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายพุ่มเงินพุ่มทอง พิธีเทิดไท้องค์ราชินี 12 สิงหาคม ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 อ่านต่อ

 

ท่านที่ปรึกษาสมบัติ  แสงสว่างสัจกุล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อประชาชน อ่านต่อ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยในจัดกิจกรรมวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 อ่านต่อ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย โดยในจัดกิจกรรมวันที่ 29 มิถุนายน 2556 อ่านต่อ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดโครงการร่วมใจต้านเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยในปี 2556 อ่านต่อ

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยออกให้บริการประชาชน ณ ชุมชนเจริญนคร 55  (มูลนิธิทองกุศล) อ่านต่อ

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายทวีศักดิ์  คิ้วทอง

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

FanPage

 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

0749208
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1498
0
1498
740825
45744
102765
749208
Your IP: 23.20.20.195
Server Time: 2014-04-21 09:20:33

ข่าวสารจากสำนักอำนวยการ