งานศูนย์ข้อมูล

ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีกำหนดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 4/2557 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน - 12 มกราคม 2557 ดาวน์โหลดใบสมัคร , ตารางเรียนรุ่นที่4/57,ตารางหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพิเศษ 


 
โครงการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ1 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้นำนักศึกษาเข้าทดสอบจำนวน 9 คน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 คลิก

 

 
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ร่วม 4 วิทยาลัยสารพัดช่าง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร คลิก

 

 
โครงการอาชีวเพื่อคนพิการ การอบรมการประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้น โดยวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ วันที่ 1- 3 กันยายน 2557 คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดทองธรรมชาติร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 26 - 27กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี คลิก

 

 
ท่านเลขาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ร่วมกับผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในงานมหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณสนามหลวง คลิก

 

 
กิจกรรมคืนความสุขให้กบคนในชาติ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ(ใต้สะพานสาธร) คลิก 

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดดงมูลเหล็กร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนสวนอนันต์ คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมคืนความสุขสู่ประชาชน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ(ใต้สะพานสาธร) คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดทองนพคุณร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนวัดทองนพคุณคลิก

 

 
จัดกิจกรรม "ไหว้ครูและบวงสรวงสักการะองค์พระวิษณุกรรม"  ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม และห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี โดย ผู้อำนวยการ สมนึก พุ่มขุน รองฯ ครู และนักศึกษา เข้าร่วมงานกฐินพระราชทานวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557คลิก

 

 
โครงการอาชีวเพื่อคนพิการ การอบรมซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557คลิก

 

 
ปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 2/57 "เรียนหลักสูตรระยะสั้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ณ ห่องประชุมชั้น4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ร่วมกับ บริษัทไทยมีโก้จำกัด สาธิตการบำรุงรักษาเส้นผม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนหมู่ที่8วัดทองบางเชือกหนังร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ ชุมชนหมู่ที่8วัดทองบางเชือกหนัง คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดทองธรรมชาติ คลิก

 

 
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2557 คลิก

 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่" วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดสุวรรณร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 05 - 06 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ คลิก

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ตลิก

 

โครงการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กับ บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน) อบรมการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางค์กันน้ำ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 อ่านต่อ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2557 คลิก

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมนึก  พุ่มขุน

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

FANPANGE.TPC

 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1484838
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
2203
3690
29947
1432523
2203
98538
1484838
Your IP: 180.76.6.61
Server Time: 2014-11-01 16:56:57

ข่าวสารการศึกษา