ขอแสดงความยินดี กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2/2563 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2/2563 รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

 

ข่าวกิจกรรมเสริมสวยโครงการพัฒนาวิชาระยะสั้นเฉพาะทาง
กลุ่มอาชีพเสริมสวยครบวงจร

>> ปรับโฉม สารพัดช่างธนบุรี 

>> คอร์สพัฒนาศิลปิน พร้อมพัฒนาเป็นสถานศึกษา

เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเสริมสวย

 หลักสูตรเสริมสวยเฉพาะทาง
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้

>>> โครงการพัฒนาวิชาระยะสั้นเฉพาะทาง
กลุ่มอาชีพเสริมสวยครบวงจร
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

>>> สถิติการรับสมัครหลักสูตรโครงการเสริมสวยเฉพาะทาง

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 2/2563

>>> ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  รุ่นที่ 2/2563 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

>>> สถิติการรับสมัครนักศีกษา รุ่นที่ 2/2563

12-13 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีออกหน่วยบริการชุมชนเกื้อวิทยา ซอยเจริญนคร 48 เขตธนบุรี เมื่อวันที่ 12-13 กันยายนที่ผ่านมา
29-30 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีร่วมกิจกรรมในงาน "สองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน" (บวรออนทัวร์) ออกให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ
29-30 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีร่วมกับบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการสิงห์อาสาฝึกทักษะ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 
21 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่" โดยศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 
19 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีเข้าร่วมพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" และ "คนดีศรีอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ
15-16 สิงหาคม 2563 Fix it Center สัปดาห์สุดท้าย ออกหน่วย ณ โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ เขตธนบุรี
11 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563
11 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563
8-9 สิงหาคม 2563 Fix it Center สัปดาห์ที่ 2 ศูนย์บริการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
3 สิงหาคม 2563 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 2/2563 
1-2 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2563
24 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ประจำปี 2563
9 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตคลองสาน เข้าตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
8 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการจากวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร 
2 กรกฎาคม 2563 พิธีลงนามความร่วมมือ "ศูนย์ฝึกอบรมระยะสั้นเสริมสวย และให้คำปรึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเสริมสวยสมัยใหม่" ภายใต้การขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะอาชีพเฉพาะทาง ประจำปี 2563
กรกฎาคม 2563 หลักสูตรเสริมสวยเฉพาะทางเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนและดูรายละเอียดเนื้อหาการอบรมได้จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรดังแจ้งได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างเปิดการเรียนการสอน รุ่น 1/2563 แบบ New Normal
29 มิถุนายน 2563 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ครบรอบ 61 ปี
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
25 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทำวิดีโอสาธิตการเรียนการสอน ในหลักสูตรงานล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และหลักสูตรช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด ในโครงการ สิงห์อาสา โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
17-18 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร งานล้างและบำรุงเครื่องปรับอากาศ ตามโครงการ "ขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์" ณ สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา
12 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตคลองสานเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม
ของวิทยาลัยฯ ก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563