วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีกำหนดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3/2558 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2558 - 19 ตุลาคม 2558 , ตารางเปิดสอนรุ่นที่ 3/58 ,สถิติการรับสมัครรุ่นที่3-58


 

เปิดบ้าน...สารพัดช่างธนบุรี สาธิตหลากหลายอาชีพ  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 18 กันยายน 2558 คลิก


 

 

 

โครงการศึกษาดูงานทัศนศึกษาวัฒนธรรมสถานศึกษา และโครงการพระราชดำริตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2558 ณ จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 คลิก


 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิหาคม 2558 คลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาในวันวิสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 คลิก
 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ. สมุทรปราการ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 คลิก 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้จัดวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 56 ปี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 คลิก


 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ณ บริเวณลานหน้าองค์พระ และ ห้องประชุมชั้น 4 ในวันที่18 มิถุนายน 2558 คลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนในชุมชนวัดทองธรรมชาติวรวิหาร  ได้ร่วมกันทำบุญตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ด้วยการถวายสิ่งประดิษฐ์จากผ้า ข้าวของเครื่องใช้ และจตุปัจจัย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ โดย พระอุดมประชาทร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เดินทางมารับถวายด้วยตนเอง........คลิก


 

 

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2558 ชุมชนวัดโพธิ์เรียง ร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ณ โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2558คลิก


 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ วัดทองธรรมชาติคลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสตรงกับวันครู ณ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 16 มกราคม 2558 คลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีเข้าร่วมโครงการ "เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงไทย ร่วมใจเพื่อเยาวชนและครอบครัว บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 คลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีเข้าร่วมพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2557  ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 คลิก

 

 

การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดการขับร้องเพลง วงดนตรีโฟล์คซอง และวงดนตรีคนพันธุ์ R ระดับจังหวัด อาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 คลิก

 

 

โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บริเวณสวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557คลิก

 

 

ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กับ บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนสีผม ยืดผม ดูแลรักษาผม แผนกวิชาเสริมสวยและตัดผม

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557คลิก

 

 
โครงการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ1 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้นำนักศึกษาเข้าทดสอบจำนวน 9 คน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 คลิก

 

 
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ร่วม 4 วิทยาลัยสารพัดช่าง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร คลิก

 

 
โครงการอาชีวเพื่อคนพิการ การอบรมการประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้น โดยวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ วันที่ 1- 3 กันยายน 2557 คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดทองธรรมชาติร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 26 - 27กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี คลิก

 

 
ท่านเลขาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ร่วมกับผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในงานมหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณสนามหลวง คลิก

 

 
กิจกรรมคืนความสุขให้กบคนในชาติ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ(ใต้สะพานสาธร) คลิก 

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดดงมูลเหล็กร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนสวนอนันต์ คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมคืนความสุขสู่ประชาชน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ(ใต้สะพานสาธร) คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดทองนพคุณร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนวัดทองนพคุณคลิก

 

 
จัดกิจกรรม "ไหว้ครูและบวงสรวงสักการะองค์พระวิษณุกรรม"  ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม และห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 คลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้จัดโครงการเสวนา การขาย การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต และเค้าเตอร์กาแฟสด ณ ห้องประชุมชั้น4 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 คลิก

 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้มีบริษัทครูเซ้ต มาเป็นวิทยากรการทำผม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 คลิก
 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้มีกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 คลิก 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้มีบริษัทไบโอวูเม้น มาเป็นวิทยากรการทำสีผม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 คลิก 

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้จัดกิจกรรม Fixit center ณ วัดใหญ่ศรีสุพรรณ ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 คลิก


 


 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี มอบสิ่งของสนับสนุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ  ณ โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ  วันที่ 4 มิถุนายน 2558  คลิก 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 คลิก


 

 

การประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  ระดับภาค  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร   ประจำปีการศึกษา 2557 ณ  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ในวันที่  11 – 15 มกราคม  2557 คลิก

 

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและการประกวดสุดยอกนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ อาชีวศึกษามหานคร ปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557คลิก

 

 

"น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิมครั้งที่ 16" พิธีทำบุญตักบาครข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 72 รูป พิธีวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน พิธีกราบสักการะพระราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรา นรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 คลิก

 

 

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ในวันที่ 12 มกราคม 2558 คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี โดย ผู้อำนวยการ สมนึก พุ่มขุน รองฯ ครู และนักศึกษา เข้าร่วมงานกฐินพระราชทานวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557คลิก

 

 

การทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1วิชาช่างเครื่องทำความเย็น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 คลิก

 

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานฯ ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ในวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2557 คลิก

 

 
โครงการอาชีวเพื่อคนพิการ การอบรมซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ณ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ในวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557คลิก

 

 
ปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 2/57 "เรียนหลักสูตรระยะสั้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ณ ห่องประชุมชั้น4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ร่วมกับ บริษัทไทยมีโก้จำกัด สาธิตการบำรุงรักษาเส้นผม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนหมู่ที่8วัดทองบางเชือกหนังร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2557 ณ ชุมชนหมู่ที่8วัดทองบางเชือกหนัง คลิก

 

 
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ วัดทองธรรมชาติ คลิก

 

 
วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี วันที่ 29 มิถุนายน 2557 คลิก

 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่" วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 คลิก

 

 
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) ชุมชนวัดสุวรรณร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 05 - 06 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ คลิก

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ในวันที่ 30 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ตลิก

 

โครงการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กับ บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน) อบรมการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางค์กันน้ำ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 อ่านต่อ

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่4 ปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2557 คลิก

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมนึก  พุ่มขุน

FANPANGE.TPC

 


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

2843926
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
3410
3488
8321
2829881
13314
54884
2843926
Your IP: 171.6.180.212
Server Time: 2015-10-06 10:15:24

ข่าวสารการศึกษา