ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดการรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 3-2562 รับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 3/62 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

-แผนกช่างอุตสาหกรรม
-แผนกคหกรรม
-แผนกพาณิชยกรรม
-แผนกศิลปกรรม
-วิชาครูจ้างสอน

 

- ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 3/2562

- ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    รุ่นที่ 3/2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ดาวโหลดรูปรับใบประกาศรอบเช้า-บ่าย

                  

                  ดาวโหลดรูปรับใบประกาศรอบค่ำ

                 ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

 

 กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ปี 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 

บรรยากาศการเปิดงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2562

 

  

 

 

 

 


 

 

                  

             ครบรอบ 100 ปี การช่างวัดทองธรรมชาติ

              

                     ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง