๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2563 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

 

1 ธันวาคม 2563 กิจกรรมรณรงค์รักปลอดภัย เนื่องในวันเอดส์โลกของทุกปี
30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ชายก็เรียนได้ ผู้หญิงก็เรียนดี ลงเรียนทุกที ฝึกทักษะแบบเท่สุดๆ กับหลักสูตรกีต้าร์คลาสสิก 
26 พฤศจิกายน 2563 หลากหลายหลักหสูตรที่วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กับหลักสูตรอาหารและขนมอบนานาชาติ 
26 พฤศจิกายน 2563 ผอ.ศิรเมศร์ และทีมงานจัดทำชุดผ้าไหม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในงาน "มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 10 
25 พฤศจิกายน 2563 เรียนจริง ทำจริง กับหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส
24 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีโอนมอบครุภัณฑ์แผนกวิชาดนตรีให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ในสาขาวิชาศิลปการดนตรี
23 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานจัดทำชุดผ้าไหม ในงาน "มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก" ครั้งที่ 10 นำเสนอผลงาน
18 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่างกับสมาคมนักออกแบบตกแต่งคิ้วแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
17 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาแผนกวิชาลีลาศสมทบทุนบูรณะองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
17 พฤศจิกายน 2563 อดีตท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีพร้อมด้วยครูอาวุโสเข้าแสดงความยินดีกับ ผอ.ศิรเมศร์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
16 พฤศจิกายน 2563 สถานีข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าถ่ายทำการเรียนการสอนวิชาเสริมสวย หลักสูตรวิชาการแต่งหน้า 
16 พฤศจิกายน 2563 เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2563
13 พฤศจิกายน 2563 กราบนมัสการพระราชธรรมมุนี เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร 
13 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาแผนกวิชาดนตรีมอบเงินสมทบทุนบูรณะองค์พระวิษณุกรรม พร้อมด้วยแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มอบของที่ระลึกกับ ผอ.ศิรเมศร์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
12 พฤศจิกายน 2563 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
12 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2563
10 พฤศจิกายน 2563 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเข้าถ่ายทำการเรียนการสอนวิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มผู้เรียนเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เรียนวิชานวดเท้าเพื่อสุขภาพ
6 พฤศจิกายน 2563 นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีรับกระเช้าแสดงความยินดีจากนายทรงกรด แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ
6 พฤศจิกายน 2563 ผอ.ศิรเมศร์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
2 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดกิจกรรมต้อนรับผู้บริหาร นายศิรเมศร์ พัชราอริยธรณ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี