The young team of Franziska Hildebrand, Franziska Preuss, Vanessa Hinz and Dahlmeier clocked 1 hour, 11 minutes, 54.6 seconds to beat France

14 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้รับเกียรติจากสมาคมสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมประชุมหารือทางด้านวิชาการ โดยมี ดร.โกศล เลิศล้ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ นำโดย รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน และนางวิมล บุญช่วยสุข หัวหน้าสำนักสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคม พร้อมคณะ ประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือในการดำเนินงานภายใต้ “โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน” ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจะพัฒนาให้ไปสู่การเป็นโครงการความร่วมมือต้นแบบระหว่างองค์กร ในการนำประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น เข้าไปมีส่วนในการช่วยดูแลความเดือนร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน ทั้งการประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในเบื้องต้น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทางคณะยังได้ร่วมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการในรายวิชาต่าง ๆ ในการนี้ด้วย การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประกันคุณภาพ และห้องเรียนปฏิบัติการ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *