วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นำโดย ดร.โกศล เลิศล้ำ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายฤทธิชัย สรรพวุธ หัวหน้างานความร่วมมือ และครูพฤกอาภรณ์ เบ้าคำ หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการพร้อมทำหน้าที่เป็นครูผู้สอน และโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ นำโดย นางสาวภิรญา กาลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ พร้อมด้วย นางสาววรางคณา รามฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ เพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้นักเรียนตามความถนัดและความสนใจ ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ในการเข้สู่การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น บูรณาการด้านงานอาชีพ ส่งเสริม และสนับสนุนในด้านการฝึกทักษะชีวิต และความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การบันทึกข้อตกลงในการทำความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งสองแห่ง ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อผู้เรียนในกลุ่มที่ยังด้อยโอกาสในเรียนในด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นนักเรียนในกลุ่มเฉพาะ ในปีนี้มุ่งเน้นในกลุ่มผู้เรียนประเภทปัญญาและออทิสติก พิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา จัดขึ้นในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมงานประกันคุณภาพ ชั้น ๒ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *