วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา #วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี โดยการนำของ ดร.โกศล เลิศล้ำ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ครูสุชาติ สิมมี ครูเชี่ยวชาญ หัวหน้าแผนกวิชาดนตรี และครูฤทธิชัย สรรพวุธ หัวหน้างานความร่วมมือ และโรงเรียนวัดอุดมรังสี นำโดย นายยรรยง สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวจุฑาภรณ์ พุทธโอวาท รองผู้อำนวยการ และครูสันติภาพ คทาวณิชกุล ครูชำนาญการ ครูประจำภาควิชาดนตรี เพื่อทำความร่วมมือในการดำเนินการตามข้อตกลง ในอันที่จะพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ฐานสมรรถนะอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาดนตรี การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพสาขาวิชาดนตรี เพิ่มศักยภาพด้านวิชาชีพดนตรีให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดอุดมรังสี และให้ความร่วมมือทางด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเรียนวิชาดนตรีให้กับโรงเรียนวัดอุดมรังสี พิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งสองแห่ง ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงเรียนวัดอุดมรังสี เขตหนองแขม กรุงเทพฯ #บันทึกข้อตกลง #MOU #ความร่วมมือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *